Privacyverklaring & Cookiebeleid (EU)

Hoeve CenS Adviesbureau, gevestigd aan Retersbekerweg 48A, 6343 PK te Klimmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:
Retersbekerweg 48A, 6343 PK, Klimmen, (085) – 876 92 34, www.hoevecensadvies.nl, info@hoevecensadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoeve CenS Adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

 • (zakelijke) NAW gegevens
 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens (van onze crediteuren en debiteuren)

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Nieuwsbrief:

Wij bieden een digitale nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze projecten en overig nieuws. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Tevens verwerken wij, indien door u opgegeven, uw bedrijfsnaam en voor- en achternaam. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Zakelijke relaties:

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • Om facturen te kunnen sturen en betaling te administreren;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten
  (bijvoorbeeld via e-mail, uitnodigingen voor evenementen en nieuwsbrieven)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoeve CenS Adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zoveel langer als de wet het verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoeve CenS Adviesbureau  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoeve CenS Adviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Hoeve CenS Adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@hoevecensadvies.nl

Hoeve CenS Adviesbureau wil u ter tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoeve CenS Adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hoevecensadvies.nl.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van cookies
De website van Hoeve CenS Adviesbureau gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. Meer over het privacybeleid van Google is te vinden op www.google.com/intl/nl/policies/privacy. De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op onze site te zien is. Deze gegevens worden door Hoeve CenS Adviesbureau niet aan derden verstrekt.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies en de cookiewet?
Onder meer op de website van de consumentenbond kunt u informatie over cookies vinden.